44 161 768 3647

நோயெதிர்ப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியல்

நுண்ணுயிரிகள் இல்லாமல் பூமியின் வாழ்க்கையை முடிக்க முடியாது, ஏனெனில் அவை பூமியை நமது வாழ்க்கைக்கு ஏற்றதாக மாற்றுவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன. நுண்ணுயிரிகள் மனித உடலிலும் உள்ளன மற்றும் அவை செரிமான முகவர்களாக செயல்படுகின்றன. இருப்பினும் சில நுண்ணுயிரிகள் தீங்கு விளைவிப்பதோடு அதைச் சமாளிக்கும் நமது திறனை பாதிக்கின்றன. உடலில் உள்ள உள்ளமைக்கப்பட்ட சண்டை பொறிமுறையைப் பற்றிய அறிவை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இங்கு ஒரு பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. எனவே, நோயெதிர்ப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆகியவை இடைநிலை அறிவியல்.

List of நோயெதிர்ப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியல்